Pracownia

Pracownia Grafiki Książki prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-dydaktyczną sytuującą się między szeroko rozumianą aktywnością z zakresów projektowania wydawnictw autorskich, sztuki, konceptualnego podejścia do typografii i rysunku narracyjnego.  Z powodu autorskiego charakteru pracy studentów, prowadzi działalność na Kierunku Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Naszym głównym celem jest przybliżanie studentom możliwości jakie dają działania z pogranicza projektowania narracji liniowych, hipertekstowych, konceptualnego podejścia do materii książki, eksperymentu z jej formą, historycznymi konwencjami, nowymi sposobami percepcji książki. Skupiamy przede wszystkim uwagę na wypracowywaniu świadomych koncepcji artystycznych, które mogą być transponowane w projekcie wydawniczym. Interesuje nas książka jako nośnik subiektywnych informacji, idei/postaw artystycznych, wykorzystujący świadomie różnorodność formy, rodzaju stosowanych metod introligatorskich. Tworzymy Pracownię, której głównym celem jest rozwój aktywności self-publishing’owej. Wykorzystujemy świadomie ewolucję jaką przeżywają współczesne wydawnictwa, wypierane coraz częściej przez nowe media reglamentujące współcześnie informacje. Nie obrażamy się na tę zmianę, wręcz przeciwnie, staramy się płynąć na fali przemian. Prowadzimy również pracę rozpoznawcze polegające na pozyskiwaniu ciekawych przykładów wydawniczych z zakresu self-publishing’u, wystawiamy dorobek Pracowni na targach branżowych, rozwijamy działalność introligatorską w Akademii i staramy się przekazywać tę wiedzę o raz pasję naszym studentom.

Prowadzący
pracownika
dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn
kierownik Pracowni